Zurück

Mierzymy las

Mierzymy las

Początek roku to dla leśników czas sporządzania szacunków brakarskich

Możemy wtedy spotkać leśnika z farbą,  „klupą"- czyli średnicomierzem, wysokościomierzem oraz rejestratorem. Leśnicy na planowanych do wycięcia w 2018 roku powierzchniach – zrębach, muszą oszacować ile metrów sześciennych drewna zostanie pozyskanych.

                Należy podkreślić, że każde Nadleśnictwo pracuje na zatwierdzonym przez Ministra Środowiska - Planie Urządzenia Lasu, który sporządzany jest na 10 lat. W Planie Urządzenia Lasu określony jest tak zwany - etat cięć, czyli ile leśnicy mogą „pobrać" z lasu bez wyrządzania mu szkody. Określony etat ściśle powiązany jest z przyrostem miąższości (ilością m3 drewna, o którą drzewostan się powiększa wskutek wzrostu). W Naszym Nadleśnictwie etat użytków przedrębnych określony jest na poziomie - poniżej 50 % przyrostu. Relacja całego etatu do przyrostu jest niższa co oznacza to, że co roku więcej drewna „przybywa" niż go „ubywa".

                Podczas sporządzania szacunków, każde drzewo jest mierzone - średnica na wysokości „pierśnicy", czyli na 1,3 m. Dodatkowo każde drzewo jest dokładnie oglądane by móc oszacować klasę jakości (np. drzewo oznaczone literą S – oznacza to, że jest to sklejka, sortyment cenny, literą
T -oznaczone są słupy teletechniczne, kropki oznaczają drzewa w niższych klasach jakościowo-wymiarowych ).Dla wybranych drzew mierzone są wysokości. Dane są wprowadzane do rejestratora, gdzie później przesyłane są do SILP-u (Systemu Informatycznego Lasów Państwowych). Dane te posłużą do sporządzenia planu pozyskania oraz planu sprzedaży drewna na następny rok gospodarczy  (2018 r.).

                Sporządzanie szacunków brakarskich to żmudne i pracochłonne zajęcie. Ale kto, jak kto ale leśnik zawsze da radę. Nawet pogoda nie jest mu straszna. Dla leśnika nie ma złej pogody, po prostu ubiór musi być odpowiedni.