Ochrona lasu

Ochrona lasu była, jest i będzie jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki leśnej.