Wydawca treści Wydawca treści

Kup choinkę od leśników

Żywe choinki są całkowicie ekologiczne. Naturalna choinka wnosi do naszych domów niepowtarzalną atmosferę, wspaniały zapach lasu, wydziela korzystne dla samopoczucia olejki eteryczne. Już po świętach możemy ją wykorzystać jako składnik kompostu, ściółkę pod rośliny lub drewno opałowe.

Corocznie zimą - przed Świętami Bożego Narodzenia w nadleśnictwach RDLP w Białymstoku sprzedawanych jest kilka tysięcy młodych świerków. Wzorem lat ubiegłych i w tym roku Nadleśnictwo Drygały przygotowało drzewka do sprzedaży.

SPRZEDAŻ CHOINEK w 2018 r.

Nadleśnictwo Drygały informuje, że  w dniach od 10 grudnia 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r. rozpoczyna przedświąteczną sprzedaż choinek świerkowych.

UWAGA: Sprzedaż prowadzona będzie w następujących leśnictwach:

w godzinach 8.00-12.00:

1. Leśnictwo Kowalewo – Konopki 14, tel. 502-250-498

2. Leśnictwo Kaliszki- Kaliszki 15B, tel. 504-075-784

3. Leśnictwo Wilczy Las- Gorzekały 4, tel. 605-270-904

4. Leśnictwo Kępno- Klusy 19, tel. 500-186-777

5. Leśnictwo Orzysz- Wierzbiny 31, tel. 609-474-920

6. Biuro Nadleśnictwa Drygały, Grunwaldzka 22, Drygały, tel. 509-324-928

W zależności od wysokości drzewka ceny choinek kształtują się następująco:

1. choinka do 1,5 m wysokości- brutto 24,00 zł

2. choinka od 1,5 – 2,5 m wysokości- brutto 30,00 zł

3. choinka powyżej 2,5 m wysokości – brutto 34,00 zł

Zgodnie z wewnętrznym Zarządzeniem nr 24/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drygały z dnia 26 listopada  2018 r., Znak:ZG.7623.1.2018 w sprawie ustalenia cen detalicznych choinek świerkowych i stroiszu.

Żywe choinki są całkowicie ekologiczne. Naturalna choinka wnosi do naszych domów niepowtarzalną atmosferę, wspaniały zapach lasu, wydziela korzystne dla samopoczucia olejki eteryczne. Już po świętach możemy ją wykorzystać jako składnik kompostu, ściółkę pod rośliny lub drewno opałowe.